Om båtarna

Båtarna
Från och med våren 2012 lånar eller hyr vi inte ut våra båtar.
Tält och annat material
Vi lånar eller hyr inte ut våra tält, spritkök etc (bortsett från andra scoutkårer) pga av problem med slitage.