Vad är scoutmetoden?

Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande. Scoutmetoden består av sju delar.

Symbol för scoutlag och löfteScoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Symbol för patrullsystemetPatrullsystemet

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

Symbol för Learning by DoingLearning by Doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad vi tycker har gått bra eller inte bra och varför, utvecklas vår kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som vi har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

Symbol för stödjande och lyssnande ledarskapStödjande och lyssnande ledarskap

Genom möten och aktiviteter på Scouterna får var och en lära sig att leda sig själv och andra med stöd av vuxna. Vi har ett värdebaserat ledarskap och jobbar för att vår verksamhet ska vara fri från övergrepp.

Symbol för lokalt och globalt samhällsengangemangLokalt och globalt samhällsengagemang

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär vi oss kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

Symbol för friluftslivFriluftsliv

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär vi oss också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Symbol för symboliskt ramverkSymboliskt ramverk

En viktig del i vår verksamhet är att skapa gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom symboler, cermonier och teman. Att få andningshål för tid till reflektion, lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. Det kan också vara att en patrull bestämmer sig för ett tema, för att binda ihop aktiviteterna under en termin eller ett läger.