Hur fungerar det?

I kåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. 

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan. Vi åker på hajker och läger, vilket ytterligare stärker både individerna och gruppen.

Förutom de viktiga scoutledarna har kåren en vald styrelse som träffas varannan månad. Det finns flera stödfunktioner som är minst lika viktiga, t.ex stugfogden som sköter om vår stuga, båtgruppen som arbetar med båtarna, en materialansvarig m.fl.

Alla som är engagerade i kåren gör det på ideell bas. Drivkraften är glädjen i att vara en del av en verksamhet där man får så mycket positiv energi från barnen och ungdomarna.