Om kåren

Djursholms Scoutkår är en av de första scoutkårerna i Sverige, den grundades 1910. Vår scoutstuga ligger vid Värtans strand, på Ranängen i Djursholm.

Kåren består av fem avdelningar från 8-15 år och ett roverlag för äldre scouter. De två yngsta avdelningarna är för barn mellan 8 till 9 år. Nästa steg är för barn mellan 10 till 11 år. Sedan blir man ”spejare” och är mellan 12 till 15 år. Slutligen blir man utmanarscout vid ca. 15 år och uppåt. Sammanlagt är vi över hundra medlemmar idag (2014).

Djursholms Scoutkår försöker varje år leva upp till devisen ”ledd av unga, stöttad av äldre”. Det finns en tanke med att ledarna så långt det är möjligt ska vara ungdomar. På de yngre avdelningarna är det vuxna/föräldrar som är huvudledare och vi skolar in unga ledare som ledarassistenter så att de växer in i rollen som ledare. På Spejarnivå är det ungdomar som är huvudansvariga. Utmanarna leds av vuxen/yngre vuxen, men varje utmanare är delaktig i planering och får träna i att leda egna möten.

Kåren leds av en styrelse som väljs varje år på kårstämman. Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Även i styrelsen eftersträvar vi att unga sitter vid rodret.