Möten

På våra avdelningsmöten och på hajker och läger gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unik för scouting.

Avdelningsmöten

På avdelningsmöten kan allt möjligt hända. Oftast är vi utomhus, så det gäller att ha rätt kläder med sig. Mötena brukar följa en ordning – samling, lek, aktivitet, lek, reflektion (man funderar på vad som gjorts och sagts), avslutning. Några exempel:

– övningar och lekar kring samarbete i gruppen

– öva knivfärdighet och att använda såg och yxa

– öva att göra upp öppen eld

– gå spår med utmaningar längs vägen

– seglingsmöte med både teori och praktik

– testa att köra rullstol och leka blind

– simma på Mörbybadet, test inför hajk och sommarläger

– åka pulka i Eddabacken

– filmkväll  med övernattning i stugan