Vindalsö 2015

Anmäl dig genom att klicka på länken och skicka in dina uppgifter.

https://docs.google.com/forms/d/1uIU9j9c1B8-gZiQIEyJZ7p2nqkPnX2GHlU3Bc9NBg8Q/viewform?usp=send_form

Fyll även i Hälsokortet och ge till avdelningsledaren.

Uppgifter om betalning finns i Lägerbrevet.

Läs Rymdbreven för att komma i stämning…