Läger och hajker

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på ett eget helgläger (hajk) varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger med hela kåren och ibland tillsammans med andra kårer.

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter under terminen.

Utrustningslista för hajk

Varje läger har sin egen utrustningslista. Vi har tagit fram en standardutrustningslista för att åka på en helghajk. Kolla alltid av med ansvarig ledare för hajken vad som gäller för just din hajk eller läger.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout (10-11 år) kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempen vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »