Försäkringar

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Scouternas försäkringar.

Läs mer om våra försäkringar på

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/.