Scoutmetoden

Som ledare har du ett stöd i scoutmetoden, en genomarbetad struktur som bygger på Scouternas värdegrund.

Läs om scoutmetodens sju olika delar. »

De sju delarna går att bryta ner i mindre delar, de s.k. målspåren. Det handlar om hur man gör det och genomsyrar aktiviteterna.

Läs mer om målspåren. »