Vildfåglarna 2009-2010

2009

Vildfåglarna startades hösten 2009 med tio nyblivna scouter. Avdelningens första termin ägnades till stor del åt att lära känna varandra och bygga upp traditioner och ramar för den nya avdelningen. Höstterminens möten innehöll mycket baskunskaper, så som kniv, eld, spritkök och sjukvård. Vildfåglarna hade ingen hajk, men en heldag i skogen tillsammans med Sjöfåglarna.

2010

I början av höstterminen hölls ett prova på möte där vi fick se vilka som skulle vara med i vår avdelning. Efter det ytterligare 2 möten där vi lärde känna varandra. Sen dess så har vi bl.a. haft reflexmöte, knivmöte och fotogenlykta och på avslutningen delade vi ut märken. När terminen började så var gruppen ganska busig och stökig, men under höstterminen har vi tränat på knivar, knopar, allemansrätten och hur man ska vara mot varandra och gruppen har blivit lugnare och mer disciplinerade. Under hösten har vi tagit tre märken, knivbevis, lyktmärket och ett knopmärke.