Idun 2008-2010

Hösten 2008

Ledare: Gustav Ernberg, Christina von Heijne, Jessica Elevant, Fredrik Malmi, Ingrid Åhlgren.

Antal barn: 8 barn uppdelade i två patruller.

Avdelning Idun som efter att ha legat vilande i några år återskapades. Tidigt på terminen hade vi en hajk där nästan alla deltog och under natten hade vi en ceremoni där patrullerna Siv och Skade (åter)infördes samt patrulledare valdes. Vi började även införa gamla traditioner (tex. Loggbok) i patrullerna.

Under terminen hade vi en stor variation av möten med fokus på metoden ”learning by doing”. Vi lärde oss lösa och skriva några olika typer av chiffer, nya knopar (som behövdes i en tävling senare).

Vi bakade chokladbollar och gräddade pinnbröd över egen eld.

Mot slutet av terminen införde vi klassprov.

2009

Under året jobbade vi vidare med klassproven och tre stycken lyckades ta tredje klass. Temat för året var spaning med möten som omfattade chiffer, ansmygning samt navigering med hjälp av kompassrikting + avstånd. Vi hade även en konstruktionstävling som gick ut på att bygga ett så högt och stabilt spaghettitorn som möjligt. Vi avslutade året med en intensiv trashockeytävling mellan patrullerna.

I juni var vi på paddlingsläger tillsammans med Spejarna.

2010

På vårterminen hade Idun cykelorientering och övade för att kunna ta klassprov. Vi hade också ett kompismöte där man kunde ta med sig kompisar, samt en heldag då vi firade att kåren fyllde 100 år. Vi hade också ett eldningsmöte.

Idun började höstterminen med ett lära känna möte då vi var många nya barn och ledare. Nästföljande möten seglade vi och lärde oss att använda kniv och yxa. I september åkte vi på hajk till Näsbyparks scoutstuga och lärde oss sjukvård, att göra mat på spritkök och lösa chiffer. Vi har också eldat i Altorpskogen, lekt ansmygning vid stugan samt tryckt egna halsdukar. I slutet av terminen kom en häxa på besök och alla scouter fick använda sig av saker de lärt sig under terminen för att koka ihop en trollbrygd. Vi hade också ett tårtbakningsmöte tillsammans med Spejarna då vi gjorde flera goda tårtor. Dessutom har vi byggt spaghettitorn och spelat trashockey.