Program HT 2017

Mötestid: Måndagar 18:30 – 20:00 (eller ev. 20:30)

Plats: Scoutstugan om inget annat anges på mail innan.

Klädsel: Kläder efter väder och scoutskjorta.
 
4 Sep Terminsstart
11 Sep Segling 18:00 – 20:00
18 Sep Segling 18:00 – 20:00
(21 Sep 100% Scout)
25 Sep Segling 18:00 – 20:00
 
2 Okt
6-8 Okt eller Okt 13-15 Kårhajk
9 Okt
16 Okt Inget möte efter hajk (ev 9 Okt)
23 Okt
30 Okt Höstlov inget möte
 
6 Nov
13 Nov
20 Nov
27 Nov
 
4 Dec
11 Dec

18/12 Kåravslutning