Avdelningar

I Djursholms scoutkår finns det två avdelningar för spårare (8-9 år), en för upptäckare (10-11 år), en för äventyrare (13-15 år) och en för utmanarscouter (16-18 år).

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus så mycket som möjligt.

Måndagar: Spejarna (äventyrare) 18.30-20.30
Tisdagar: Sjöfåglarna (spårare) 18.30-20.00
Onsdagar: Vildfåglarna (spårare) 18.30-20.00 och Överlevarna (utmanare) 19.00-21.00
Torsdagar: Idun (upptäckare) 18.30-20.00

På de yngre avdelningarna lär man sig genom lekar, t ex. livlinestafett och skattjakt med karta, medan man på de äldre avdelningarna arbetar i patruller och efter mottot ”learning by doing”. På schemat kan det finnas bla eldning och cykelorientering. Utmanarscouterna/seniorerna arbetar mer självständigt än de övriga avdelningarna och planerar sin verksamhet i stort sett själva. Varje termin brukar alla avdelningar ha minst en hajk och till sommaren har vi kårläger.

Prova-på-möten för nya scouter

I början av höstterminen brukar vi ha arrangerade prova-på-möten för de minsta scouterna (8-9 år). Datumen läggs ut här på hemsidan. Kom på ett möte och testa scouting.

Om du är lite äldre och vill testa scouting, kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer. Kolla in kontaktuppgifter  under meny Kontakt.