Spejarhajker

Spejarna har varit flitiga hajkare. Här är några exempel.