Kårhajker

Kårhajker genomförs med jämna mellanrum och brukar vara mycket uppskattade. Här är några exempel.